Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Centrum Kultury w Annopolu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  W  CENTRUM KULTURY W ANNOPOLU

Centrum Kultury w Annopolu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ckannopol@o2.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-31
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia posiadają opis (tekst alternatywny)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 31.01.2021
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.01.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: .
 • E-mail: ckannopol@o2.pl
 • Telefon: 15 8613183

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli              w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę  do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Kultury w Annopolu
 • Adres: Centrum Kultury w Annopolu
  ul. Radomska 26
  23-235 Annopol

 

 • E-mail: ckannopol@o2.pl
 • Telefon: 15 8613183

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 Centrum Kultury w Annopolu ul. Radomska 26

 • Centrum Kultury mieści się w jednopiętrowym budynku wolnostojącym przy ulicy Radomskiej 26
 • Wejście do Centrum Kultury wprost z chodnika
 • Budynek posiada hol, z którego trzeba wejść schodami na piętro
 • Brak windy, na wyposażeniu Centrum Kultury schodołaz.
 • Brak informacji głosowych i pętli edukacyjnych
 • Parking ogólnodostępny
 • Miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami w niedużej odległości od wejścia
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online 

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Menu dostępności na stronie posiada:
– regulacje kontrastu
– powiększanie tekstu
– wyróżnianie linków
 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny