Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Klub Seniora Nadal Młodzi 60 +

Klub Seniora Nadal Młodzi 60 + powstał w ramach projektu "Nadal Młodzi - Klub Seniora w Gminie Annopol" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Siedzibą Klubu jest Centrum Kultury w Annopolu. Do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 osób z Gminy Annopol powyżej 60 roku życia.

 Koordynatorem i animatorem Klubu jest Pani Anna Zbytniewska.

 Klub ma na celu rozwijanie pasji i zainteresowań seniorów, zwiększenie aktywności fizycznej i społecznej osób starszych, wsparcie terapeutyczne i prawne osób 60+, zwiększenie osób w podeszłym wieku do edukacji kulturalnej, podniesienie kompetencji ICT oraz integrację międzypokoleniową.

Podczas spotkań Klubu, które odbywają się w Centrum Kultury w poniedziałki i czwartki w godzinach od 9 do 14 seniorzy biorą udział w zajęciach edukacyjno - relaksacyjnych ( gry, zabawy, rozrywki umysłowe ), w warsztatach muzykoterapii, zajęciach plastycznych, relaksacyjno - ruchowych. Korzystają z regularnych, darmowych porad prawnych i psychologicznych. Biorą udział w różnych szkoleniach i warsztatach: komputerowo - informatycznych, zdrowotnych, psychologicznych i wielu innych. W planach są również wycieczki wyjazdowe.

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: